IMG_5676.JPG

​Administration Communale de Rosport


9, rue Henri Tudor
L-6582 Rosport

Tél.: 730066-1
Fax: 730426

commune@rosport.lu
Rosport Reemerhoof1.JPG

​Centre Culturel Reemerhoof


4A, rue du Barrage
L-6581 Rosport


Steinheim Fräihof.JPG

​Centre Polyvalent Fräihof


3a, rue de la Montagne
L-6586 Steinheim

Tél.: 26721080

Osweiler Musekslokal1.JPG

​Proufsall Uesweller


28, rue Principale
L-6570 Osweiler
Rosport Maison Relais (ecole).JPG

​Maison Relais


10B, rue Henri Tudor
L-6582 Rosport


Lundi à vendredi de 7.30 heures jusqu'à 18.30 heures

Tél.: 26743353

Plus d'Infos
Dickweiler Précoce.jpg

​Précoce


2, rue d'Echternach
L-6557 Dickweiler


Tél.: 26743232
Fax: 26743240

Osweiler Spillschoul.JPG

​École préscolaire Osweiler


5, rue de l'Ecole
L-6571 Osweiler


Tél.: 720484
Fax: 26720994
Rosport Spillschoul.JPG

​École préscolaire Rosport


6, rue Neuve
L-6581 Rosport


Tél.: 730274
Fax: 26743374
Steinheim Spillschoul 02.JPG

​École préscolaire Steinheim


2, rue du Village
L-6585 Steinheim


Tél.: 727710
Fax: 26720910
Rosport Ecole primaire nouveau bâtiment.JPG

​École fondamentale Rosport (nouveau bâtiment)


Schull vun der Gemeen Rouspert
10, rue Henri Tudor
L-6582 Rosport


Tél.: 730399
Fax: 730346

Plus d'Infos
Rosport Ecole primaire ancien bâtiment 02.JPG

École fondamentale Rosport (ancien bâtiment)


Schull vun der Gemeen Rouspert
10, rue Henri Tudor
L-6582 Rosport


Tél.: 730315

Plus d'Infos
Osweiler Pompjeesbau.JPG

​Service d'Incendie et de Sauvetage Osweiler


6, rue Siessgaass
L-6570 Osweiler

Tél.: 26720078

Plus d'Infos
Steinheim Fräihof.JPG

​Service d'Incendie et de Sauvetage Rosport


3a, rue de la Montagne
L-6586 Steinheim


Tél.: 26721020

Plus d'Infos
Rosport Atelier163.JPG

​Chantier communal


21, rue Luc Bonblet (ancienne rue du Curé)
L-6582 Rosport


Tél.: 730360
Fax: 26743069

Dickweiler Service Forestier3.JPG

​Service forestier


2, rue d'Echternach
L-6557 Dickweiler


Tél.: 730363
Fax: 730363

Non
Non