Actualité

Kleeschen
Fir d'Schoulkanner aus der Gemeng Rouspert

E Samsdeg

den 2.12.2017

em 15.00 Auer

empfänke mir de

Kleeschen

zesumme mat der Rousperter Musik beim Bootssteg am Sauerpark zu Rouspert.


No e puer Lidder vun de Sauerquakerten ënner dem Pavillon, kréien d'Kanner eng Tiitchen

vun der Gemeng offréiert.

 Fir Iessen a Gedrénks suergt

d'Elterevereenegung Rouspert

Schnuckeleg Ambiance vum SIS Rouspert

 

Fir d'Kanner aus der Gemeng, déi nach net an der Schoul sinn, kenn Dir eng Tiitche bis den

29.11.2017 um Telefon 691472230 bestellen.


FlyerKleeschen2017.pdf