événements

  • Trëppeltour "ouni Grenzen"

    De Syndicat d'Initiative et de Tourisme vun der Gemeen Rouspert, an Zesummenaarbecht mat der Integratiounskommissioun an der Gemeen luet Iech häerzlech op den Trëppeltour « ouni Grenzen » zu Rouspert am Sauerpark den 1. Mee 2017 um 9.30 Auer an. Lire plus